– Dette slår hardt inn i et samfunn som Trysil

VIL HA MER KORONASTØTTE: Formannskapet i Trysil ga tirsdag sin tilslutning til næringssjefens forslag til tiltakspakke for kommuner som rammes spesielt hardt av den pågående koronakrisen.

VIL HA MER KORONASTØTTE: Formannskapet i Trysil ga tirsdag sin tilslutning til næringssjefens forslag til tiltakspakke for kommuner som rammes spesielt hardt av den pågående koronakrisen. Foto:

Formannskapet i Trysil ga tirsdag sin tilslutning til næringssjefens forslag til tiltakspakke for kommuner som rammes spesielt hardt av den pågående koronakrisen.

DEL

Destinasjon Trysil har varslet at mellom 1.000 og 1.100 arbeidstakere i kommunen kan bli permittert som følge av koronasituasjonen.

1.100 personer er 32 prosent av arbeidsstokken i kommunen.

Nå vil næringssjefen i kommunen ha en tiltakspakke for kommuner som rammes spesielt hardt av koronakrisen. Politikerne i Trysil har sluttet seg til ordlyden som er sendt inn til Statsministerens kontor, Innlandsbenken på Stortinget og Fylkesmannen i Innlandet.

Her heter det blant annet at:

«I Trysil har vi bak oss en langsiktig og vellykket satsing på reiseliv, og vi framstår i dag som landets største skidestinasjon. Dette har gitt resultater som verdiskaping, bosetting, arbeidsplasser, et stort antall besøkende; nasjonale og internasjonale gjester og mye mer.

I 2018 genererte reiselivet 970 arbeidsplasser i kommunen, og de tilreisendes forbruk var på 1.250 millioner kroner Av dette ble 443 millioner brukt på overnatting, 250 millioner innen varehandel, 190 millioner på servering og 176 millioner innen opplevelsesbransjen. (Menon Economics 12.09.2019).

Reiselivet i vår kommune er nå inne i høysesong. De kommende sju ukene er for våre næringsdrivende helt avgjørende økonomisk sett. En aktør innen varehandel melder om en forventet omsetningssvikt på 4 millioner kroner, mens en aktør innen servering melder om at halve omsetningen dette året går tapt. I henhold til tall fra SSB er det per i dag sysselsatt cirka 3.412 personer, av dette er 535 sesongansatte.

Tall fra NAV og reiselivet indikerer cirka 1.100 permitterte, det vil si over 32 prosent av de sysselsatte. Vår kommune har opplevd satsing og kreativitet fra private og kommune, men har ikke blitt tilgodesett med statlige initiativ og arbeidsplasser innenfor eksempelvis utdanning, helse og forsvar.

På noen få dager oppleves nå: stillstand, manglende inntekter, ledighet, og permitteringer både i reiselivet og i reiselivsrelatert virksomhet. Dette slår hardt inn i et samfunn som Trysil. Vårt reiseliv består av noen store bedrifter, men domineres av mange små bedrifter. Små bedrifter som er økonomisk sårbare; med lav egenkapital og små marginer.

Til disse og til lokalsamfunnet trenger vi hjelp og støtte for å komme oss over kneika. Mange små og mellomstore bedrifter er etablert med stor egeninnsats og pågangsmot. Kompetanse er bygd opp, verdier og gode og viktige ringvirkninger er skapt – nå kan dette rives ned på kort tid.»

Artikkeltags