Dette var årsaken til oversvømmelsen på rv. 3

Sent søndag kveld ble riksveg 3 stengt grunnet oversvømmelse.