Gå til sidens hovedinnhold

Dette vil pulverisere musikklinja på Tynset

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det foreligger nå forslag om å ikke starte opp MDD, VK-1 ved Nord-Østerdal Videregående skole til høsten.
Dersom dette vedtas vil det pulverisere musikklinja på Tynset, og til slutt resultere i ei nedleggelse av tilbudet. Et slikt vedtak vil også være dramatisk for kulturskolene og kulturlivet i hele Fjellregionen! Det medfører at ungdom må forflytte seg 20 mil, til Stange eller Heimdal for å kunne gå MDD, noe som fører til fraflytting av kulturaktiv ungdom og slettes ikke vil være et bidrag til å få flest mulig til å fullføre videregående skole. En nedleggelse vil også føre til tap av verdifulle arbeidsplasser og den kompetansen ansatte ved MDD innehar. En kompetanse kulturlivet i hele regionen nyter godt av.

Kulturskolene i regionen er leverandører av elever til MDD, og antallet aktuelle søkere vil naturlig nok svinge fra år til år, avhengig av elevtallet i grunnskole/kulturskole. Det ville derfor være ønskelig med en litt mere smidig tilnærming til plasstall-modellen enn vi ser praktisert nå, siden det rammer utkant-Norge urimelig hardt!

Vi som jobber med unge musikere til daglig, ser hvilken betydning MDD har for disse i den dannelsesreisen et skoleløp skal være. Mange av dem fortsetter i kulturskolen gjennom de 3 årene på MDD, og vi ser dem alle bygge sjøltillit, utvikle seg kreativt og skapende, psykososialt, og ikke minst utvikle seg individuelt på sitt instrument.

Vi vet også at for mange av disse bidrar kombinasjonen av musikkfaget og fellesfagene til at de kommer seg gjennom videregående skole med rak rygg!

Kulturskolene og det frivillige musikkliv i Fjellregionen høster godt av det som skapes på MDD på Tynset. Mange av disse elevene er viktige medlemmer og støttespillere i kor og korps gjennom hele skolegangen. Elevene får inspirasjon og starter sin profesjonelle karriere her, og mange av disse er framtidige dirigenter og instruktører, noe som er en mangelvare i distriktet. Vi benytter oss av dem som vikarer i kulturskolene, og senere kan vise dem som lærere for nye generasjoner av musikere.

Vi er også bekymret for at dette vil føre til ei utarming av hele kulturfeltet i Fjellregionen. Flere av lærerne ved MDD har kombinasjonsstillinger med kulturskole og grunnskole, og bidrar som profesjonelle utøvere. Vi frykter at regionen vil miste dyktige ressurser med høy kompetanse og at rekrutteringen av profesjonelle kulturarbeidere til regionen svekkes. Dette vil også ramme det frivillige kulturlivet siden mange av disse lærerne også er dirigenter i kor og korps.

Forslaget fra fylkeskommunedirektøren vil ha store ringvirkninger dersom det blir vedtatt, og vi ber Hovedutvalget for utdanning tenke grundig igjennom hva de nå skal vedta!

Med hilsen rektorene ved kulturskolene i
Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Rendalen, Alvdal og Folldal

Kommentarer til denne saken