Disse åtte koronatiltakene krever næringslivet i Elverum

136 små og store elverumsbedrifter med klar tale om hva de ønsker seg av den nye tiltakspakken som legges fram fredag.