Disse dyra kan bli en ny attraksjon på Budor

I sommer kan det bli hjort på beite nær hytteområdene på Budor i Løten, dersom alle søknader blir godkjent.