(Hamar Dagblad)

I samarbeid med Talent Norge og Sparebankstiftelsen Hedmark oppretter Teater Innlandet nå TI Ung. TI Ung er et toårig program for unge talenter innen scenekunst. Fire talenter får muligheten til å videreutvikle seg i trygge rammer ved en ambisiøs scenekunstinstitusjon.

De fire utvalgte skal utvikle egne produksjoner med visninger, inngå i teatrets ordinære virksomhet og medvirke i utvalgte produksjoner i tillegg til å bli utfordret i ulike kunst- og kulturuttrykk gjennom studiebesøk, workshops, samarbeidsprosjekt og lignende.

90 søkere

For å kunne søke seg til denne ordningen var det satt en 25-årsgrense og søknadsfristen var 31. oktober. Gjennom hele høsten har et utvalg bestående av blant andre Teatersjef Thorleif Linhave Bamle, dramaturg ved Teater Innlandet Jørgen Strickert, Demian Vitanza, Camara Lundestad Joof og Sunniva Du Mond Nordal vurdert søkere og avholdt en rekke intervjuer og auditioner. Det kom i alt inn 90 søknader og blant disse ble følgende plukket ut og vil altså bli å se på Teater Innlandet i tiden framover:

Daria Glenter – dramatiker

Julie Bjørnebye – skuespiller

Sofie Huijs – skuespiller

Ingrid Hundsal – produsent.

– Valget er tatt etter en samlet vurdering av de ulike fagutvalgene, og etter enstemmige innstillinger mener vi at vi har funnet de ypperste talentene og som svarer best til det dette talentprogrammet tar mål av seg å være. Vi gleder oss stort over å ta disse imot hos oss og ser fram til hvordan vi skal prege hverandre de neste to årene, sier kommunikasjonsrådgiver ved Teater Innlandet, Randi Strømbu.

Alle de fire talentene kommer til å bosette seg i området på nyåret.

– Veldig gledelig

Strømbu er svært tilfreds med at Teater Innlandet nå får muligheten til å styrke staben sin på denne måten.

– Det er svært gledelig at vi har fått på plass «TI Ung», som vil gi oss en skuespillerstab på hele sju skuespillere i en toårsperiode, og som styrker vår kunstneriske avdeling ytterligere med en husdramatiker, noe vi ikke har fra før. Vi får med dette Nordens beste husdramatikerordning, med hundre prosent lønn i to år, noe som er helt unikt.

– I tillegg er det av stor betydning at vi kan fokusere på produsentpraksis, da det ikke finnes noen formell teaterprodusentutdanning i Norge, sier hun.