Tildelingene handler gjerne om utstyr til stirydding, klopplegging og merking av stier, men også tiltak som frisbeegolf, spikkesett, utedo og klatrevegg.

– Dugnadsånden har blitt satt under press gjennom pandemien, men søknadsmassen vår tyder på stor virketrang i lag og foreninger landet rundt. De er også imponerende flinke til å få mye ut av lite, og står på for å skape attraktive lokalsamfunn, sier kommunikasjonssjef i Statskog, Trond Gunnar Skillingstad i en pressemelding.

«Statskogmillionen» er en nasjonal støtteordning med små og mange støttebeløp spredt ut over hele landet, med samlet utbetaling årlig på en million kroner. Ordningen ble opprettet våren 2017. Fem millioner har nå gått til om lag 800 tiltak for friluftsliv i Norge.

Her er en oversikt over alle tildelinger: https://www.statskog.no/statskogmillionen

Under følger en oversikt over årets første tildelinger i Innlandet

Eidskog: Bidrag til møteplass

Elverum: Penger til poter og skaller

– Hedmark jeger- og fiskeforbund får ti tusen kroner fra Statskog til opplæringsutstyr. Det handler om poter, skaller og skinn, hovedsakelig knyttet til de store rovdyrene. Foreningen legger vekt på opplæring av barn og unge om spor og sportegn, noe som både kan knekke noen myter og gi økt interesse og deltakelse. Tilskuddet til utstyr kommer etter at foreningen søkte om støtte gjennom ordningen «Statskogmillionen».

Elverum: Benker i Sørskogbygda

– Sørskogbygda velforening får fem tusen kroner fra «Statskogmillionen» til innkjøp av benker. Foreningen skal etablere en del turstier i Sørskogbygda og ønsker samtidig å sette ut benker på områder som gir turgåerne en pust i bakken med fin utsikt.

Grue: Skal oppgradere stiene

Hamar: Får støtte til bålpanner

Nordre Land: Tilskudd til jegerjenter

Rendalen: Sekker til barnehage

– Rendalen IL får ti tusen kroner fra Statskog i støtte til stolpejakt. Det settes ut 60 stolper på ulike områder i bygda. Stolpene har ulik vanskelighetsgrad og treffer dermed ulike målgrupper. Poenget er å få flere ut på tur i bygdas fine naturområder, med alt det fører med seg av gode opplevelser, stolthet og folkehelse.

Ringsaker: Oppgraderer kultursti

– Ringsaker Røde Kors får fem tusen kroner fra Statskog til å arrangere uteaktiviteter. Det blir blant annet besøk i gapahuken, tur til Mjøsa, overnatting i det fri og kanoturer. Støtten som er utløst fra ordningen «Statskogmillionen» vil gå til å dekke utgifter i forbindelse med turene.

Trysil: Penger til merking

– Fregn turlag i Trysil får fem tusen kroner fra ordningen «Statskogmillionen». Ordningen skal legge til rette for friluftsliv, og har to tildelinger årlig. Turlaget søkte om støtte til merking av en gammel ferdselsvei fra grenda Skåret opp i retning Fregnsetra. Stien er delvis ryddet, og er klar for merking og skilting, noe pengene fra støtteordningen er tiltenkt.

Trysil: Kloppstøtte fra Statskog

– DNT Engerdal og Trysil får fem tusen kroner fra Statskog til klopplegging. Foreningen har ambisiøse planer om bedre tilgjengeliggjøring gjennom merking av deler av en historisk prestveg, strekningen fra Hådammen til Flenåssetra. Dette blir en ny og forbedret del av Femundstien. Nå utløses støtte til materialinnkjøp for klopplegging fra støtteordningen «Statskogmillionen».

Åmot: Bålpannebidrag til elvelag

– Åmot elvelag får fem tusen kroner i støtte fra ordningen «Statskogmillionen» til kjøp av bålpanner. Elvelaget markerer årlig oppstarten av ørretfiske på Nesvangen med aktiviteter og konkurranser, samt gjennomfører fiskestangprosjekt for kommunens tiåringer. Kanskje blir det også kurs i fluefiskets hemmeligheter for ungdommer. Uansett: Aktivitetene blir som regel hyggeligere med ei bålpanne!

Elverum: Klopper og skilt

– Siljuberget skilag i Elverum vil øke friluftsinteressen gjennom klopplegging og natursti. I tillegg til et omfattende dugnadsarbeid, krever det også enkelte innkjøp. Etter søknad til støtteordningen «Statskogmillionen», kommer det nå et bidrag på fem tusen kroner til nødvendige materialer.

Engerdal: Opprusting av koieanlegg

– Femundselva historielag får ti tusen kroner fra Statskog til koieoppgradering. Det er et omfattende arbeid med nytt golv, ny ovn, vedlikehold av vinduer, isolasjon og mer til. Flere instanser har vært inne med støtte, og nå kommer en ekstra skjerv fra «Statskogmillionen» som bidrag til arbeidet.

Gausdal: Bidrag til utedo

Nord-Fron: Tilskudd til frisbeegolf

Rendalen: Støtte til stolpejakt

– Rendalen IL får ti tusen kroner fra Statskog i støtte til stolpejakt. Det settes ut 60 stolper på ulike områder i bygda. Stolpene har ulik vanskelighetsgrad og treffer dermed ulike målgrupper. Poenget er å få flere ut på tur i bygdas fine naturområder, med alt det fører med seg av gode opplevelser, stolthet og folkehelse.

Ringsaker: Fem tusen til turmotivasjon

– Ringsaker Røde Kors får fem tusen kroner fra Statskog til å arrangere uteaktiviteter. Det blir blant annet besøk i gapahuken, tur til Mjøsa, overnatting i det fri og kanoturer. Støtten som er utløst fra ordningen «Statskogmillionen» vil gå til å dekke utgifter i forbindelse med turene.

Stange: Ryddesag til turstilag

Trysil: Ti tusen til skilt

– Ljørdalen løypeforening i Trysil får ti tusen kroner fra Statskog til skilting av løypenettet. Foreningen ønsker å skilte løypenettet for bruk både vinter og sommer. Skiltene skal angi hvor du er, avstand til andre steder og anvise hvor det er gapahuker og liknende. Innkjøpsstøtten kommer etter søknad til ordningen «Statskogmillionen».

Vågå: Støtte til gåstaver

Åmot: Støtte til skiløypeskilt

– Haugedalen velforening får et bidrag til å oppgradere skilting av skiløyper i Åmot. Fem tusen kroner kommer nå fra støtteordningen «Statskogmillionen» og vil brukes til innkjøp av nødvendige materialer. Selve skiltene vil bli laget på dugnad og satt opp på stolper i sommerhalvåret i forbindelse med vedlikehold av traseen.