Disse har fått tilbud om lærerjobb i Tynset

Tynset kommune har ansatt flere nye lærere.