Enova har siden 2015 støttet etablering av 250 ladestasjoner med 150 millioner kroner. Nå skal det forsterkes med inntil 100 millioner kroner, for å tette «hullet» i ladekartet. Dette er gjort i form av en konkurranse som Enova lyste ut i starten av året. Der kom det inn 162 søknader, og 70 fikk tilsagn.

– Vi støtter 58 nye hurtigladere, 11 normalladere i områder uten fast veiforbindelse og etablering av en normallader ved fjellovergang. Disse laderne vil gjøre det enda enklere å kjøre elbil i Norge, sier adm. direktør i Enova Nils Kristian Nakstad i en pressemelding.

Selv om Norge også før denne konkurransen kanskje hadde Europas best utbygde infrastruktur for lading av elbiler, manglet 70 kommuner en offentlig tilgjengelig hurtiglader. Dette tallet reduseres nå til 15 kommuner.

Åtte av disse 15 kommunene deltok ikke i konkurransen.

– Det er spesielt behov for etablering av ladere i de deler av Norge som har lav befolkningstetthet og som har liten trafikk. Mange områder uten fast vegforbindelse har heller ikke et ladetilbud og vi er glade for å bidra til at flere øysamfunn i Nord-Norge og nye kommuner nå får en lademulighet, sier Nakstad.

Østlendingen har fått fra Enova hvilke områder som får støtte:

  • Nord-Odal (Coop Sagstua)
  • Braskereidfoss (YX Braskereidfoss)
  • Nordre Osen (Joker Nordre Osen)
  • Tolga (Tolga YX)
  • Finnskogen (YX Finnskogen)

– Kommunegrenser i seg selv er ikke et godt mål for behov for ladeinfrastruktur, men kommuner som har manglet hurtiglader har hatt en fordel i konkurransen, forteller Nakstad.

Elbiler er i vinden, og så langt i år utgjør andelen elbiler i nybilsalget hele 80 prosent.

Markedsaktører etablerer i dag nye hurtigladere der potensialet for lønnsomhet er størst. Gjerne på steder med høy trafikk og et godt servicetilbud.

– Dagens utbygging er i stor grad etterspørselsdrevet og de aller fleste ladestasjonene i Norge bygges uten offentlig støtte. Utviklingen har også vært jevn i alle fylker, men fylker med store bysentra har økt mest. Dette viser at markedskreftene virker, sier Nakstad.