Disse nyhetene fanget oppmerksomheten vår i 2020

Trodde du at nyhetsåret 2020 var preget av bare koronapandemi? Vi har tatt et dypdykk i vårt arkiv – for å se hva som preget nyhetsåret i Østlendingen.
Publisert