Disse ti punktene skal Tolga bruke sju millioner fra «kraftpengene» til

Nå har politikerne i Tolga bestemt hva midlene til avbøtende tiltak etter kraftutbyggingen av Glåma skal brukes til.