I en rykende fersk pressemelding beskriver Fylkesmannen i Innlandet noen av de tiltakene som blir gjort i disse dager.

– Nå forsterkes veier, flomvoller tettes, satellittsamband testes og utstyr plasseres ut – alt med tanke på at flommen kan bli stor dette året. Alle i Innlandet som har beredskapsansvar i en flomsituasjon, er godt forberedt og jobber nå koordinert og på bred front for å beskytte samfunnet, sier fylkesberedskapssjef Asbjørn Lund.

Dette er tiltakene

Dette er blant tiltakene som blir gjort:

  • Vegvesenet forbereder seg nå på å bygge flomvoller langs E6 på sårbare steder i Gudbrandsdalen. De rydder i kulverter. De jobber nå med å sikre framkommeligheten for oss alle ved å planlegge hvor omkjøringene skal gå om vannet stenger veier – og merking av disse veiene.
  • NVE oppdaterer jevnlig sine vårflomanalyser og gir råd og veiledning basert på analysene, se varsom.no. NVE jobber også med ulike tiltak for best mulig å forberede samfunnet på en eventuell storflom, som å bistå Grue kommune med å utbedre erosjonsskader på flomvoller langs Glomma. NVE har også gitt tillatelser til uttak av masser enkelte steder.
  • Sjukehuset Innlandet er avhengig av at ambulanser kommer fram og vurderer nå om de skal forhåndsutplassere ambulanser i de mest flomutsatte områdene, slik at det er mulig å få hjelp også innenfor flomstengte områder. I en flomsituasjon er det tett kontakt med trafikksentralen og alarmsentralene slik at åpne veier kan benyttes.
  • Sivilforsvaret plasserer ut utstyr som de vil bruke i en eventuell flomsituasjon på utsatte steder. De har stor kompetanse på vannforflytning, og disponerer store pumper og aggregat som forberedes nå.
  • Politiet har flom høyt på sin dagsorden og tilpasser nå sitt redningsplanverk opp mot den rådende Covid-19-situasjonen. Politiet vil prioritere innsatsledelse og samarbeide tett med kommunene om eventuelle evakueringer, som vil bli gjennomført i henhold til gjeldende smittevern-regler.
  • Alle beredskapsaktørene, både statlige, kommunale og private, samordnes av Fylkesmannen gjennom fylkesberedskapsrådet. På grunn av koronasituasjonen møtes nå fylkesberedskapsrådet ukentlig. Medlemmene oppdaterer hverandre på flomtiltakene som planlegges og som er i gang. Fylkesmannen har også hatt møte med kommunene i hovedvassdragene for å forberede sammen og finne ut hvor de ser behov for støtte. Fylkesmannen vil aktivt samordne om det skulle bli behov for å rekvirere og prioritere materiell. Skulle situasjonen kreve det, vil også Fylkesmannen rapportere og koordinere mot nasjonale myndigheter.
  • Politiet og Fylkesmannen bruker også ulike kanaler for å sikre at kommuner og tiltakshavere setter i verk tiltak for å hindre forurensning som følge av flom, herunder å flytte rundballer og andre eiendeler bort fra breddene, samt sikre lager- og fabrikkområder og lignende.

Les også

Nå skal vannet stige. Sjekk vannstanden der du bor

Slik kan du forberede deg

Fylkesberedskapsrådet oppfordrer samtidig alle til å følge med på nyhetene og flomvarslingen og forberede seg deretter.

I noen områder kan man bli avskåret av flomvannet og av eventuelle skred, og det bør man være forberedt på.

– Vi vet også av erfaring at både strøm, vannforsyning og telefon kan bli borte i perioder, og minner om at man kan ringe 112 uten SIM-kort. Alle oppfordres til å sikre løse gjenstander slik at de ikke havner i elva eller blokkerer for vannet.