Disse tiltakene innføres i dag: – Dette er mye mer alvorlig enn folk tror