(Hamar Arbeiderblad) Løten kommune har lyst etter nye leder for SFO ved Østvang skole.

Etter at fristen gikk ut søndag, hadde 12 personer søkt på den ledige stillingen, seks kvinner og seks menn.

Ifølge utlysningen er stillingen delt i to, mellom administrasjon og vanlig tjeneste på skolefritidsordningen, og lederen må ha et faglig engasjement, samt «gode kommunikasjons-, relasjons- og samarbeidsegenskaper».

Østvang er Løtens største barneskole, med i underkant av 300 elever. SFO ved skolen har for tiden 108 elever.

Navn: Stilling: Bosted:

Ann-Kristin Furulund Dalen (48)

Støttekontakt

Stange

Rouzbeh Tiati Chad (35)

HSE department-environment engineer

Bø i Telemark

Einar Johansen (47)

Barneveileder

Ottestad

Robin Moseter (21)

Barne- og ungdomsarbeider

Kongsvinger

Eli-Marthe Bakaas (27)

Hallvert

Hamar

Ivar Stenseng (32)

Pedagogisk leder

Løten

Helene Løvås (22)

Barne- og ungdomsarbeider

Løten

Geir Holm (37)

Barne- og ungdomsarbeider

Ottestad

Anita Haave Jensen (40)

Spesialpedagog

Løten

Hege Iren Tjugum Amundsen (46)

Pedagogisk leder

Elverum

Ellen Aamot Caspersen (24)

Lærer

Elverum

Jonas Karlsen Lekve (36)

Daglig leder

Løten