Tirsdag ble det avholdt store kontroller fra Statens Vegvesen, både langs riksveg 2 og riksveg 3.

Kontrollen av vogntog på kontrollstasjonene på Magnormoen i Eidskog, Ånestad i Løten og Bergerønningen i Alvdal endte med en rekke reaksjoner mot både norske og utenlandske vogntog.

Tre anmeldelser

Godt over 400 vogntog med kontrollert i løpet av kontrollen, nesten 300 av disse under kveldskontrollen på Ånestad.

Dette medførte også de mest alvorlige sanksjonene.

Totalt ble tre sjåføreren anmeldt, både på grunn av brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene, samt manglende dokumentasjon på last og manglende transportdokumentasjon.

15 vogntog fikk bruksforbud, i tillegg til en rekke andre gebyrer for blant annet avrenning av fiskeblod, overlast og tynnslitte dekk.

Stålplater ikke sikret

Kontrollene på Magnormoen og Bergerønningen ble gjennomført på dagtid.

På Magnormoen ble en sjåfør anmeldt grunnet for dårlig sikring av last.

Den finske sjåføren fraktet stålplater som var langt unna tilstrekkelig sikret.

Røykutvikling

Det ble også her utstedt en rekke bruksforbud grunnet dårlig overlast og dårlig teknisk stand.

Blant annet viste det seg at en varehenger med en traktor på hadde knekt aksling som følge av rustskader på understellet.

Det ene dekket subbet i asfalten som medførte røykutvikling.

Vogntoget ble avskiltet på Kongsvinger.