Mange lokale fylkesvegstrekninger skal asfalteres denne sommeren.

Totalt vil det legges asfalt på vel 164 kilometer fylkesveg i Innlandet, melder fylkeskommunen på sine hjemmesider.

– Noen av strekningene vil bli utbedret før det legges asfalt i løpet av året, opplyser de.

Det er 19 lokale strekninger i 11 forskjellige kommuner som skal utbedres denne sommeren.

Innlandet fylkeskommune starter asfalteringen i siste del av mai, og arbeidene vil pågå fram til oktober.

Disse strekningene skal utbedres.

Innlandet fylkeskommune kommer med en klar oppfordring til trafikantene foran sommerens arbeid.

De ønsker at det tass hensyn til de som arbeider med asfalteringen og trafikkdirigeringen langs vegen.

– Hvert år oppstår det farlige situasjoner på grunn av utålmodige bilister. For å ivareta sikkerheten til trafikanter og arbeidere, er det viktig å ta hensyn når du kjører gjennom områder hvor det asfalteres, oppfordrer fylkeskommunen.

I tillegg til de lokalene vegene som skal asfalteres i sommer, skal ni fylkesvegstrekninger utbedres i løpet av året.

Disse skal først asfalteres i 2024.

Kun èn av disse strekningene er lokale.

Det gjelder en ti kilometer langs strekning på fylkesveg 2096 mellom Sørskogbygda og Brenna.