Stadig flere førere er villige til å ta for stor risiko i trafikken. Mange av dem er unge og uerfarne og denne sommeren har dødstallene etter motorsykkelulykker vært uvanlig høye. I juni og juli mistet 17 motorsyklister livet, tallet for de samme månedene i fjor var fem. UP melder om at det er unge menn, som har hatt førerkort i under to år, som står for mange av de groveste fartsovetredelsene. Så langt i år har 72 personer mistet livet, i hele 2021 var tallet 80 personer. Nå frykter vegvesenet og politiet fortsettelsen. Særlig august, som vanligvis er en ulykkesmåned på norske veger.

Sjøl om noe av økningen kan forklares med større trafikk etter at korona-situasjonen er roligere, er tallene skremmende. Allerede tidlig i sommer gikk alarmen og Vegdirektøren samlet alle gode krefter sammen til et operativt samarbeid kalt «Felles krafttak mot trafikkdøden». Samferdselsdepartementet, Trygg Trafikk, politiet, Kommunesektorens organisasjon (KS) og flere fylkeskommuner var med. Tiltak som økt kontroll av fart og rus, økt tilstedeværelse langs vegene og skjerpet informasjon ble satt inn. Men dødstallene har altså bare fortsatt å stige.

Uansett hvilke tiltak myndighetene setter inn for å hindre at vi tar livet av hverandre i trafikken, er det til sjuende og sist hver enkelt førers ansvar

Bedre veger, bedre biler, flere trafikksikkerhetstiltak og økt fokus på årsakene til trafikkulykker, har gjort at det har vært en stor nedgang i antallet omkomne og hardt skadde i trafikken fra 1970-tallet og fram til nå. Alle vet svært godt at fart, rus og uoppmerksomhet i trafikken dreper, likevel er altfor mange villige til å ta unødvendige risikoer på disse områdene. Uansett hvilke tiltak myndighetene setter inn for å hindre at vi tar livet av hverandre i trafikken, er det til sjuende og sist hver enkelt førers ansvar. Trafikkoordinator i Sør-Øst politidistrikt, Henning Ødegaard Johansen sier med klare ord til NRK at nå er det førernes tur til å ta et større ansvar. Det burde ikke være for mye å be om, når vi vet det er snakk om liv og død.