(Hamar Dagblad)

Det begynner å dra seg mot åtte år siden forslaget om anskaffelse av nytt kirkeorgel først ble presentert. Økonomien var derimot et problem, så prosjektet ble lagt på is fram til 2018. Da så Hamar menighetsråd at finansieringsplanen var realistisk og igangsatte prosessen med å skaffe til veie nytt kirkeorgel. Sju aktører var interesserte i å bygge orgelet, og det var velrenommerte Weim Orgelbaum fra Tyskland som til slutt vant konkurransen. Nå har fire personer fra orgelfabrikken ankommet Hamar og regner med å bli her i bortimot en måned. Så lang tid tar det nemlig å montere domkirkas nye stolthet.

Montert og demontert

For en god stund siden var en delegasjon fra menighetsrådet på besøk i Tyskland hvor de blant annet fikk se orgelet ferdig montert.

– Etter hvert ble det demontert, og lastet opp på biler. Selve monteringen er gjort på om lag fire uker, men etter det skal orgelet intoneres som det kalles, altså spilles inn og optimaliseres for rommet, forteller leder for byggekomiteen, Arild Stana.

Sammen med et godt knippe andre, blant annet tidligere domprost Ole Elias Holck, leder for Hamar menighetsråd Solveig Seem og ansatte på kirkekontoret bidro han med å få tømt lastebilen fra Tyskland. Og med nærmere 45. 000 deler, mye av det tungt og/eller uhåndterlig, ble det en lang og tøff økt for dugnadsgjengen. Perioder med striregn gjorde også sjauinga mer utfordrende ettersom mye måtte tildekkes med presenning før det kunne bæres fra traileren og de få meterne inn i kirka.

Var på tide

Det gamle orgelet ble på vårparten demontert og sendt til Polen der det får leve videre. I Hamar Domkirke hadde det langt på veg utspilt sin rolle. Orgelet var opprinnelig fra 1925, men gjennomgikk en oppgradering i 1966. Dette ble aldri optimalt.

– Det ble da tilført komponenter som avvek fra tradisjonen, og det var ikke noe fullgodt instrument slik en domkirke bør ha, forteller kirkeverge Daniel Flugstad.

Det nye orgelet blir derimot noe av det beste og mest moderne som er å få tak i.

– Det vil få to spillepulter og kan betjenes både mekanisk og digitalt. Det gjør at vi kan spille alt fra klassiske stykker av Bach til topp moderne låter. Med dette møter vi et ønske som har vokst seg fram over tid. Hvilke låter folk vil ha i for eksempel begravelser har forandret seg, sier Flugstad.


Akustisk arbeid

Når orgelet etter hvert reises i all sin prakt er det fortsatt mye som gjenstår før den kan tas i bruk. Før innvielseskonserten i februar skal det nemlig gjøres ganske omfattende byggearbeider i domkirka for å få det beste ut av det nye orgelet.

– Vi har i løpet av de siste årene, uavhengig av bestillingen av nytt kirkeorgel, lagt nytt tregulv i kirka. Dermed har rommet forandret seg akustisk, forteller Flugstad.

Og det er nettopp dette med akustikken som avstedkommer omfattende arbeid i kirka i tida som kommer. Man kjøper nemlig ikke et såpass dyrt instrument uten mulighet til å få det beste ut av det . Etter at utsendingene fra Weim Orgelbau returnerer fra ferie i høst starter for alvor jobben med intoneringen av orgelet.

– Det vil blant annet bli gipsplater i taket over orgelet. Vi gjør en del endringer for å få best mulig forhold for musikalitet. Oppe på galleriet skal vi prøve å lage et så kompakt rom som mulig slik at lyden ikke slippes gjennom treverket slik den gjør i dag, sier Flugstad.

Det var opprinnelig ment at innvielseskonserten skulle finne sted i november, men jobben med å optimalisere akustikken forskyver disse planene. Mye av denne jobben blir nemlig ikke påbegynt før i august.

– Vi satser på å ta det i bruk i god tid før selve innvielseskonserten 5. februar, så da har vi muligheten til å gjøre justeringer og luke bort eventuelle barnesykdommer, sier Flugstad.

Prisen for orgelet og byggearbeidet det medfører kommer på om lag 12,5 millioner kroner brutto. Som en del av finansieringen har menighetsrådet budsjettert med to millioner i gaver.

– Der mangler vi foreløpig en million, avslutter Flugstad.