Drift av veg inn for jordskifteretten: – Jeg må si at jeg ble veldig overrasket

Løiten Almenning vil at alle brukere av Mosjøvegen skal bidra økonomisk for å drifte vegen. Kravet kommer overraskende på oppsittere langs vegen.