Samtlige ordførere i de 22 hedmarkskommunene er også invitert, samt en rekke andre gjester og samarbeidspartnere som har bidratt til realiseringen av det nye senteret.

Anno Bevaringssenter er et moderne og framtidsrettet bygg som kan oppbevare 100.000 gjenstander på en mer forsvarlig måte enn det er blitt gjort til i dag. Magasineringen vil også ha en høyere standard enn bransjen for øvrig.

En stor del av arbeidet er å dokumentere og digitalisere gjenstandene slik at de blir tilgjengelig og bevart for all framtid.

Dronningen vil få en omvisning i Anno bevaringssenter, før en åpningsseremoni avholdes i det største magasinet.

En del av programmet er at Dronning Sonja og ordfører i Elverum, Lillian Skjærvik, vil utføre en symbolsk magasinering av tre nøye utvalgte gjenstander blant de 170.000 som finnes i Annos samlinger.

Museet vil også presentere én gjenstand fra hver kommune.

– Kommunene er viktige samarbeidspartnere for alle våre museer, og har i tillegg bidratt til finansieringen av bygget – faktisk er de alle medeiere i senteret. Derfor er det en viktig gest fra vår side å vise fram en liten del av vår rike gjenstandssamling, og knytte den til hver enkelt kommune, sier administrerende direktør Sven Inge Sunde til Anno museums hjemmeside.