Snart skal det gjennomføres rådgivende folkeavstemning om Innlandet fylke skal deles i Hedmark og Oppland. Min klare oppfordring er at vi dropper deling av Innlandet. Jeg klarer ikke se at det er verdt det.

Ikke for det. Hedmark og Oppland fungerte helt fint i sin tid. Det var aldri noe stort behov for å slå sammen de gamle fylkene. Regionreformen tok ikke utgangspunkt i behovene til innbyggerne, men var først og fremst en ideologisk begrunnet reform. Vi trenger ikke en til.

Store reformer forstyrrer den daglige drifta av fylkeskommunen og koster alltid tid, penger og ressurser. Ikke alle orker skifte arbeidsplass og tar med seg kompetansen og erfaring ut døra. Skal vi sende ansatte ut i nok en stor reform kun 4 år etter den forrige bør gevinstene være store og åpenbare. Ingen har klart å overbevise meg om at de er det.

Noen argumenterer for viktigheten av lokalsykehus. Men fylkeskommunen har ingenting med sykehusene å gjøre. Vi driver stort sett bare med videregående skoler, fylkesvei, tannhelse, buss og noe kultur og næringsarbeid.

Andre peker på store avstander. Men svært få har behov for fysiske møter med fylkesadministrasjonen og tyngdepunktet i vår landsdel vil ligge rundt Mjøsa uavhengig av om vi bor i Innlandet, Hedmark eller Oppland.

Innlandet har eksistert i snart 3 år. Vi politikere har vedtatt Innlandsstrategi, fylkesvåpen, og fylkesblomst (1,5 timer debatt - husker ikke resultatet, men tror jeg stemte for forglemmegei). Eldar Vågan og Sigbjørn Johnsen laget sang (“Innlandet midt i væla”) og vi har trykket opp fotobok for Innlandet. Det er mye vi kunne spart oss, men det er nå engang gjort.

Spørsmålet nå er om vi skal starte en ny runde. Bruke enda flere millioner av kroner og tusenvis av arbeidstimer på å splitte to fylkesadministrasjoner, opprette nye politiske fylkeslag, endre logoer på dokumenter og skilt, stable på bena nye fylkesting, flytte halvparten av statsforvalterens ansatte fra Lillehammer til Hamar og en haug fylkesansatte fra Hamar til Lillehammer, splitte/flytte/legge ned Musikk i Innlandet, osv osv.

Jeg har tidligere ytret at jeg vil følge resultatet av en folkeavstemning hvis oppslutningen er høy (+50%) og flertallet for deling stor (+55%). Det står jeg ved. Spør man folket om råd og rådet er tydelig bør man lytte. Jeg håper likevel ikke det skjer. Vi har viktigere oppgaver enn å drive å flytte på fylkesgrenser.

Sindre Sørhus
Fylkestingsmedlem MDG, Tynset