Dugnad sikret 40-årsjubilanten Unsetbrenna Vannverk nytt renseanlegg

Unsetbrenna Vannverk SA i Rendalen feirer 40 år med å ha tatt i bruk nytt renseanlegg som er bygd på dugnad.

DEL

– De faktiske kostnadene er på 540.855 kroner. Alt arbeid er gjort på dugnad, og i tillegg kommer dugnadsinnsatsen, sier leder Knut Nordseth.

Fungerer bra

– Anlegget er nå i drift og det fungerer bra. Det er tatt vannprøve som tilfredsstiller kravene i drikkevannsforskriften, legger han til.

1. januar 2017 kom en ny drikkevannsforskrift, som innebærer strengere krav til alle drikkevannsprodusenter. Alle vannverk med to abonnenter eller flere, skal registreres hos Mattilsynet.

Unsetbrenna Vannverk ble registrert per 14. november i 2017.

– For å sikre vannkvaliteten, besluttet vannverket på ekstraordinært årsmøte 29. august i 2018 å bygge nytt renseanlegg over tidligere fordelingskum. Etter dette ble eksisterende fordelingskum skiftet ut med en større kum og det ble montert nye kraner. Dette ble utført høsten 2018, sier Nordseth.

Han forteller at støping av fundament og bygging av hus for tekniske installasjoner ble gjort i løpet av våren og sommeren 2019. Likeså graving av strømkabel og så videre.

Montering av renseutstyret er gjort i løpet av vinteren og våren 2020. Utstyret til renseanlegget er levert av UNIK. Det er en tretrinns renseløsning med følgende barrierer: grovfilter/fargefilter/UV-belysning.

Tatt i bruk i 1979

Unsetbrenna Vannverk ble tatt i bruk 10. oktober i 1979. Da hadde det gått cirka fire måneder fra beslutningen om å bygge vannverket ble tatt til det sto ferdig.

Nordseth forteller at vannkilden er Søndre Langtjønna på Fonnåsfjellet. Vanninntaket er i Harsandbekken.

– Brødrene Gjermundshaug startet gravingen på valgdagen 17. september i 1979. Abonnentene og andelseierne bidro med dugnadsinnsats i form av rørlegging, bygging av høydebasseng og inntaksbasseng, og de faktiske kostnadene ble på 238.212 kroner. Det ble utført dugnadsinnsats for 266.784 kroner, fortsetter Nordseth.

Han opplyser at anlegget har fungert stort sett greit hele tida med noen mindre utbedringer. Kvaliteten på vannet har vært varierende i perioder med snøsmelting og mye nedbør.

– Opprinnelig var det 10 abonnenter. I dag har Unsetbrenna Vannverk 12 abonnenter, sier Nordseth.

Anlegget er sjølfinansiert gjennom vannavgifter. Ledere gjennom de 40 årene som har gått har vært Theodor Ole Nytrøen (1979 -2004), Svein Kjetil Bjørnseth (2004 – 2017) og Knut Nordseth (2017 -).

Artikkeltags