Renselskapet ble frifunnet i helikoptersaken

FRIFUNNET: Reinsdrifta i Rendalen kontra på Tolga ble et sentralt tema da helikoptersaken var oppe i Nord-Østerdal tingrett.

FRIFUNNET: Reinsdrifta i Rendalen kontra på Tolga ble et sentralt tema da helikoptersaken var oppe i Nord-Østerdal tingrett. Foto:

Av

Nord-Østerdal tingrett har frikjent Rendal Renselskap i saken der selskapet var ilagt en bot for bruk av helikopter til å jage rein under jakta i fjor høst.

DEL

Det falt dom i saken tirsdag og Renselskapet ble frifunnet. Selskapet var tiltalt for å ha brukt uvanlige og ulovlige metoder for å sikre at det var vilt i jaktterrenget under jakta. For dette ble de ilagt en bot på 50.000 kroner, men de nektet å vedta denne.

Dermed ble renselskapet satt på tiltalebenken i Nord-Østerdal tingrett.

I tingretten ble det brukt mye tid på å snakke om forvaltningen av reinen som er tamrein og tilhører Rendalen Renselskap når den befinner seg i Rendalen, men som blir villrein så snart den krysser grensa og går inn i Tolga.

Rendalen Renselskap driver for tida på en midlertidig konsesjon gitt av Landbruks- og matdepartementet.

– Selskapet har drevet siden 1921, med en særegen driftsform med avskyting av rein på egen eiendom, og fritak fra merkeplikten for rein, forklarte forsvarer Christian Hjort.

Ifølge selskapets styreleder har de lurt på hvorfor de ikke får skutt reinsbukker som er eldre enn fem-seks år. Dette ville de finne ut mer om.

Oppdraget var ifølge styrelederen å fly også mot de samiske områdene for å hindre sammenblanding av rendalsrein og sørsamisk tamrein

Det ble i retten brakt på det rene at det ble flydd over grensa til Tolga kommune, trolig fem-seks kilometer inn på tolgagrunn, men selskapet tilbakeviste at det hadde foregått jaging eller driving av rein.

Artikkeltags