Fikk lov til å fjerne beverdemning

PROBLEMATISK BYGGEVIRKSOMHET: Bever sto for en noe problematisk byggevirksomhet i tilknytning til Rørosbanen ved Øksna i Elverum.

PROBLEMATISK BYGGEVIRKSOMHET: Bever sto for en noe problematisk byggevirksomhet i tilknytning til Rørosbanen ved Øksna i Elverum. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Bane Nor fikk før jul tillatelse til å fjerne en beverdemning i tilknytning til ei stikkrenne på Rørosbanen ved Øksna.

DEL

Stig Moen, banesjef på Rørosbanen, søkte om fjerning av beverdemningen. Han anførte at beverens aktivitet skapte oppdemning på et jorde, fare for skade på bolighus, samt at den kunne skape problemer med vannføringen gjennom stikkrenna, slik at det kunne bli problemer med fyllingen under jernbanen ved en flom.

Elverum kommune ga tillatelse til at dammen kunne fjernes.

– Vi fikk klager fra en nabo av jernbanen. Dessuten skapte demningen bekymring for skade på jernbanen ved en flom. Det var ingen akutt fare for jernbanen, men vi mente det var best å fjerne den, sier Moen.

Artikkeltags