I Elverum må «Fido» gå i bånd

BÅNDTVANG: I Elverum er det innført ekstraordinær båndtvang. (Foto: Ina Fassbender/Reuters)

BÅNDTVANG: I Elverum er det innført ekstraordinær båndtvang. (Foto: Ina Fassbender/Reuters)

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Det er innført ekstraordinær båndtvang i Elverum.

DEL

Formannskapet vedtok onsdag en lokal forskrift om ekstraordinær båndtvang. Denne er gjeldende fra samme dato.

Bakgrunnen er en rekke meldinger om at løse hunder jager vilt, som har problemer med å komme seg fram på grunn av tettpakket snø i enkelte deler av kommunen.

Den ekstraordinære båndtvangen gjelder inntil videre.

Brukshunder er i de fleste tilfeller unntatt fra forskriften, som hund brukt i jakt.

Bakgrunn

Viltfaglig utvalg har den siste tiden fått mange henvendelser om løse hunder som jager vilt. Det er et stort problem for viltet på grunn av store mengder snø, og at denne snøen er vanskelig å ta seg fram i fordi mildvær har pakket den. Spesielt rådyr har problemer med å komme seg unna løshunder.

Viltfaglig utvalg har derfor et stort behov for å innføre ekstraordinær båndtvang. Den skal i utgangspunktet bare gjelde for spesielle leveområder for vilt. Siden viltet holder til over hele kommunen, synes utvalget det blir for vanskelig å avgrense området. I perioder med mye snø, vil blant annet rådyr trekke ned i terrenget og inn mot sentrum og turområder.

Den ekstraordinære båndtvangen skal i utgangspunktet gjelder til generell båndtvang inntrer 1. april, men kan oppheves før hvis det er forsvarlig.

Unntakene

Dette gjelder likevel ikke politi-, toll –, militær-hunder og hunder brukt i redningstjeneste. Hund som brukes for jakt, jakthundtrening og jaktprøver er også unntatt fra båndtvangen.

Dette er gjort for ikke å hindre ordinær jakt.

Det forutsettes imidlertid at hunden slippes på en aktsom måte når det er naturlig ut fra bruksformålet, og det ikke strider mot viltloven eller naturmangfoldsloven.

Formannskapet anbefales å innføre ekstraordinært båndtvang fra i dag for å beskytte vilt som hindres av mye snø.

Artikkeltags