Reindriftsnæringen vil ha klimatilskudd for utmarksbeite

Av

Reineiere mener at de forskjellsbehandles i forhold til sauebønder. Nå krever de at staten betaler for beiting i utmark.