(Hamar Dagblad)

– Vi endrer ikke billettprisene, men ser oss nødt til å komme med et drivstofftillegg på toppen av de ordinære billettprisene i sommer, sier direksjonsformann Bjørn Blichfeldt i AS Oplandske Dampskibsselskap.

Tillegget vil være på 40 kroner per billett og vil gjelde når rutesesongen tar til 21. juni.

– Det er nå vi har fattet et vedtak om dette og de som allerede har bestilt billetter/reiser til chartersesongen vil ikke bli berørt av tillegget. Derimot vil vi måtte belaste det som er av usolgte charterreiser med et tillegg. Dette vil være et timebasert tillegg, sier Blichfeldt.

Chartersesongen starter opp 19. mai.

– Ut fra dagens pris på olje vil Skibladner få en ekstrakostnad på 1,1 mill. i drivstoff hvis seilingen blir slik som i 2019. I 2020 og 2021 gikk ikke skipet i chartertrafikk på grunn av smittevernreglene og brukte derfor vesentlig mindre olje og drivstoff, sier Blichfeldt.

Dekker inn deler

Drivstofftillegget man innfører vil ikke dekke hele tapet. Man har også vært igjennom en vinter med ekstrakostnader knyttet opp mot de skyhøye strømprisene. For å båten ikke skal fryse fast i isen der den ligger i Skibladnerhuset må man ha på varme- og tining.

– Det vil måtte bli en spleis mellom oss og passasjerene og vi håper og tror at de vil ha forståelse for at vi må komme med dette tillegget. Skulle drivstoffprisene normalisere seg igjen vil drivstofftillegget bli fjernet igjen, sier Blichfeldt.

– Vi har hatt mange tøffe år økonomisk for Skibladner. I 2019 hadde vi en påkostning maskinen på 10 millioner kroner og i 2020 og 2021 ble vi som alle andre hardt rammet av koronapandemien. Hvis vi nå får 2022 med de dramatisk høye drivstoffprisene har vi ikke noe valg og må gjøre noe, sier Blichfeldt.

Klar for 166. sesong

– Vi har nå overhalt maskineriet og båten skal være klar til 19. mai for å gå i sin 166. sesong. Bare noe så enkelt som å skifte en stempelring koster opp mot 100.000 kroner. Alt av deler til maskinen må lages spesielt, sier Blichfeldt.

På grunn av lav vannstand i Mjøsa har man måttet flytte båten fire meter bakover for at kjølen ikke skal ta i bunnen.

– Det er ingen dramatikk i dette, det er noe vi har måttet gjøre også tidligere vintersesonger. Når båten er ferdig med sesongen 4. september i år skal den på slipp på Minnesund. Sjøfartsdirektoratet utfører kontroller av båten hvert år, men i løpet av en femårsperiode må vi ha den på slipp to ganger for å sjekke alt, sier Blichfeldt.