«Staten ved Klima- og miljødepartementet forbys å iverksette vedtak 22. desember 2021 om felling av ulv i revirene Hornmoen, Slettås og ulvene på norsk side av revirene Bograngen og Rømskog, inntil annerledes fastsettes av retten», heter det i dommen.

Klima- og miljødepartementet må også ut med sakskostnader på 450.000 kroner til de tre dyrevernsorganisasjonene Noah, WWF og Foreningen Våre Rovdyr.

Det er ennå ikke kjent hvorvidt Staten anker til lagmannsretten.

– Viktig signal

Dyrevernorganisasjonen sier i en samlet pressemelding at de er svært lettet over utfallet i tingrettsdommen

– Staten bør ta dette som et viktig signal om at de bør skjerpe aktsomheten i sin forvaltning av truede rovdyr, sier leder Siri Martinsen i Noah.

WWF Verdens naturfond mener at dommen ikke bare er en seier for ulvene, men også for naturmangfoldet og naturens sikkerhet.

– Det er det eneste riktige at ulvejakta nå stoppes til vi får en rettslig avklaring av hvorvidt staten har lov til å legge terskelen for jakt på ulv så lavt som de har gjort de siste årene, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond.

Flere rettslige prosesser

Like før jul vedtok Klima- og miljødepartementet å opprettholde rovviltnemndenes vedtak om felling av 25 ulver i de fire revirene Hornmoen, Rømskog, Bograngen og Slettås.

Dyrevernsorganisasjonene Noah, WWF og Foreningen Våre Rovdyr tok saken til retten fordi de mener vedtaket var ugyldig. De begjærte da en såkalt midlertidig forføyning med mål om å stanse ulvejakta fram til lagmannsretten har behandlet ankesaken i den såkalte Letjenna-saken, som skal opp i retten igjen til sommeren.

Oslo tingrett kom i juli til at vedtaket om å felle ulvene i Letjenna-reviret var ugyldig, men dommen ble altså anket. Uansett utfall når saken kommer opp for lagmannsretten i juni, er det grunn til å tro at den prinsipielle saken til sjuende og sist ender på Høyesteretts bord.

Mener vedtaket er lovlig

Klima- og miljødepartementet fastholdt i en pressemelding like før nyttår at vedtaket om lisensfelling innenfor ulvesonen i de fire revirene er lovlig.

– Jeg tar tingrettens beslutning om midlertidig stans i lisensfellingen av ulv innenfor ulvesonen til etterretning, sa klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Jakt innenfor ulvesonen er mellom 1. januar og 15. februar. Etter dette er det paringssesong for ulven. Ulvene det er snakk om, lever i de fire revirene Hornmoen, Rømskog, Bograngen og Slettås.

Skuffet Gjems

Leder i Hedmark bondelag, Elisabeth Gjems, reagerer sterkt på dommen. Hun mener den er av det merkelige slaget.

– Det er helt utrolig. Dette er en ulvestamme som vokser og er nærgående overfor mennesker. Det er et helt klart behov for å begrense veksten av ulvestammen, og så nedlegger de et forbud mot fellling. Det syns jeg er helt merkelig, sier Gjems til NRK.

Videre sier hun at dette kan få stor betydning for beitesesongen.

– Flere av disse flokkene har jo mange valper som vil legge ut på vandring i mange retninger, og havne i beiteområdene, sier lederen for bondelaget i Hedmark.