Landets største asfaltoppdrag på E6 – nå er første del snart ferdig

Foto:

Den ni meter brede asfaltutleggeren fra Veidekke industri går nå døgnkontinuerlig på utbyggingen av E6 gjennom Stange.

DEL

Asfaltjobben er noe av det siste som skal gjøres før Nye Veier åpner den første delstrekningen på 12 kilometer med motorvei fra Kolomoen til Kåterud nå til høstferien.

Nye Veier benytter klimavennlig lavtemperaturasfalt på det 43 kilometer lange E6-prosjektet fra Kolomoen til Moelv.

Det er Veidekke industri AS skal levere 520.000 tonn lavtemperaturasfalt til E6 Kolomoen – Moelv.

– På den 12 kilometer lange delstrekningen som skal åpnes til høstferien er det så langt lagt 120.000 tonn asfalt. Nå gjenstår det å legge det siste slitelaget med cirka 30.000 tonn asfalt på denne strekningen. Ser vi på totalen for hele utbyggingsprosjektet, så skal det legges 520 000 tonn klimavennlig asfalt før vi åpner hele den 43 kilometer lange motorveien fra Kolomoen til Moelv i 2020, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet.

Tydelige klimakrav

Asfaltjobben er Norges lengste oppdrag målt i km på en firefelts motorvei levert fra ett og samme asfaltproduksjonsanlegg. Lavtemperaturasfalten, som produseres lokalt ved Veidekkes fabrikk på Sørli i Stange, er mer klimavennlig og har like god holdbarhet som tradisjonell asfalt.

– Nye Veier har satt tydelige klimakrav som gjør at leverandørene gjør bevisste valg av materialer og materialmengder. Valg av lavtemperaturasfalt er et viktig bidrag for å nå målet om å redusere Co₂-utslippene fra byggingen av nye E6 med 40 prosent, sier Moshagen.

Flere endringer i kjøremønsteret

Nye Veier og totalentreprenøren Hæhre arbeider nå med å ferdigstille første delstrekning med 12 kilometer firefelts motorvei fra Kolomoen til Kåterud gjennom Stange.

– Det meste av veibyggingen er ferdigstilt og vi er i rute til åpningen. Nå legger vi asfalt med en ni meter bred asfaltutlegger som legger asfalt på to kjørefelt samtidig. Slik får vi god kvalitet uten skjøter på langs og på tvers. Asfaltarbeidene kommer til å gå døgnkontinuerlig, sier Moshagen.

I perioden fram til veiåpningen blir det flere endringer i kjøremønsteret i Stange, ved at E6-trafikken flyttes mellom nordgående og sørgående løp, avhengig av hvor det skal utføres arbeider.

Den nye gang- og sykkelveien langs fylkesvei 24 skal også asfalteres og ferdigstilles nå i høst. De fleste lokale veiene i Stange er tatt i bruk, med unntak av Gamle Stangevei og Tunstad bru.

Disse åpner for trafikk ganske snart.

Artikkeltags