12 kilometer av ny E6 åpnet i dag. Kan kjøre gratis fram til tirsdag kveld - da settes bomstasjonen i drift

Den første strekningen på den nye firefelts E6 mellom Kolomoen og Øyer ble åpnet av samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).