I år starter arbeidet med E6 fra Moelv til Øyer: Her skal trafikken gå i byggeperioden

Allerede til høsten kan første spadetak for E6 fra Moelv til Øyer tas. Nye Veier vil unngå at fylkesvegene skal brukes til omkjøring når strekningen bygges.