Sprengningsarbeidene på nye E6 har startet

Sprengningsarbeidene begrenser seg i første omgang til strekningen mellom Kolomoen og Uthuskrysset. (Foto: Nye Veier)

Sprengningsarbeidene begrenser seg i første omgang til strekningen mellom Kolomoen og Uthuskrysset. (Foto: Nye Veier)

Artikkelen er over 2 år gammel

Mandag startet Hæhre Entreprenør AS med sprenging ved Uthuskrysset i Stange.

DEL

Nøyaktig informasjon om når og hvor det skal sprenges er tilgjengelig på nettstedet nabovarsling.no. På nettstedet er det også mulig å registrere seg for å motta SMS-varsel i forkant av sprengningene.

Alle berørte naboer blir informert direkte av Hæhre i forkant. Trafikken på eksisterende E6 blir stanset i inntil 20 minutter når det foregår sprengning.

– Vi oppfordrer alle om å følge med på nabovarsling.no for informasjon om når og hvor det skal sprenges. Det er viktig at alle respekterer restriksjonene i anleggsområdet, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier.

Alle sprengninger blir varslet med kraftige korte støt i horn i 60 sekunder før sprengladningen går av. Etter gjennomført sprengning blir det varslet med et langt støt. Området omkring sprengningsstedet blir avsperret og det skal sikres ved hjelp av vakter.

– Sprengningsarbeidene begrenser seg i første omgang til strekningen mellom Kolomoen og Uthuskrysset. For å ivareta sikkerheten blir trafikken stanset i inntil 20 minutter pr. sprenging, sier Moshagen.

Den korrekte informasjonen finnes til enhver tid på nettstedet nabovarsling.no. De som er mest berørt bør registrere seg for å motta SMS-varsel.

– De som melder seg på varslingen får SMS-varsel ca. 30. minutter før hver sprengning, sier Moshagen.

Personer som befinner seg i bebyggelse innenfor sikkerhetssonen blir evakuert i forkant av sprengning. Dersom dette blir aktuelt gir Hæhre Entreprenør beskjed til de det gjelder senest to timer før sprengningen utføres.

– Det stilles en rekke krav til sprengningsarbeidene og regelverket er svært omfattende og strengt. Nye Veier påser at entreprenøren følger forskriftene. Vi har også satt ut rystelsesmålere for å sikre at sprengningene utføres innen gitte normer og krav, sier Moshagen.

I de kommende ukene begrenses sprengningsarbeidene til strekningen mellom Kolomoen og Uthuskrysset. Det skal sprenges på begge sider av eksisterende E6.

Artikkeltags