Lora WAN er en kostnadseffektiv og enkel teknologi som kan sørge for mer effektivvannforsyning, søppeltømming, flomsikring, støymåling og helsetjenester. Sensorer kan plasseres på utilgjengelige steder med vanskelige dekningsforhold, som kummer, kjellere og betongbygg.

Disse sender små datamengder videre til basestasjoner ved gitte tidspunkt, og man slipper SIM-kort og abonnementer basert på datakvoter.

– For Eidsiva Bredbånd er dette en mulighet til å knytte kommunene i Innlandet raskere til enIoT-satsing. Dette er en forholdsvis enkel utbygging, og vi kan raskt sette opp et nett i en kommune som er interessert i å kjøre et pilotprosjekt, sier Trond Skjellerud, administrerende direktør i Eidsiva Bredbånd.

Enklere og mer effektiv teknologi

Administrerende direktør i Last Mile Solutions, Marianne Styrman, har behov for å nyansere bildet av IoT som uløselig knyttet til 5G-utbyggingen.

– Det er supert at 5G-utbyggingen skyter fart, og man trenger båndbredden til for eksempel direktesendt video. Men mange kommuner og bedrifter kan klare seg med en enklere og mer effektiv kommunikasjonsteknologi for IoT-data, sier Styrman.

Fordelen med Lora-nettverk sammenlignet med mobilnett er at nettverket har god rekkevidde også på steder med vanskelige dekningsforhold – for eksempel i kummer, kjellere eller på jorder langt fra nærmeste mobilmast.

Sensorene som benyttes krever dessuten liten båndbredde og har et lavt strømforbruk, noe som gjør at batteriene kan vare i årevis.

Omsider IoT

IoT (Tingenes Internett) har vært en realitet lenge, men norske kommuner har i beskjeden grad bygget ut tjenester basert på denne teknologien.

– Når teleselskapenes satsing på 5G nå kompletteres med en omfattende LoRaWAN-utbygging, får kommunene den infrastrukturen de trenger for å virkeliggjøre sine smartbykonsepter. Det er særlig de tekniske etatene som leder an i utviklingen. Vann og avløp og renovasjon gjør mye allerede, men det er grunn til å vente en betydelig bredere smartbysatsing etter hvert som infrastrukturen bygges ut, sier Marianne Styrman.

Eidsiva Bredbånd er en del av Eidsiva-konsernet og bygger og drifter fibernett i Innlandet. De har kontorer på Lillehammer. BKK Digitek er fiberteknologi-satsingen til fornybarselskapet BKK med hovedkontor i Bergen. Det Asker-baserte teknologiselskapet Last Mile er ledende innen IoT- og nettverksteknologi i Skandinavia og får med seg de to fiberselskapene påeiersiden i datterselskapet Last Mile Solutions.