Overså protestene fra Oppland: Beholder kraftmillioner i Hedmark i 15 år

De kraftige protestene fra Oppland ble ikke hørt. Et enstemmig fylkesting i Hedmark har sørget for at anslagsvis 300 millioner kroner i utbytte fra Eidsiva Energi kommer kommunene i Hedmark til gode de neste 15 årene.