Eidsiva investerte for mer enn 1,5 milliarder i 2018. Økte inntektene med 12 prosent

INVESTERINGEN: Eidsiva Energi AS investere for over en og en halv milliard kroner i 2018.

INVESTERINGEN: Eidsiva Energi AS investere for over en og en halv milliard kroner i 2018.

Artikkelen er over 1 år gammel

Investeringene kraftselskapet gjorde i 2018 er knyttet til infrastruktur og fornybar energi.

DEL

Eidsiva Energi AS investert i totalt 1.557 millioner kroner, der 298 millioner kroner er utbetalt til deleide selskaper som forestår utbygging av fornybarprosjekter.

Av investeringene er 675 millioner kroner benyttet til utbygging og forsterking av nettinfrastruktur, 490 millioner kroner på fornybar energi og 260 kroner til fiberinfrastruktur.

Økte med 12 prosent

– 2018 har vært et år med veldig stor aktivitet for Eidsiva. Dette har vært viktig, både for å opprettholde hastigheten på fiberutbygging i Innlandet, men også for å få enda bedre forsyningssikkerhet i nettet. Eksempler på dette er utbygging av nye Mjøsstranda transformatorstasjon på Gjøvik, og legging av nye mjøskabler. Samtidig har vi realisert store prosjekter innen vannkraft og vind som bidrar til lokal verdiskapning og økt produksjon av fornybar energi, sier konsernsjef Øistein Andresen i Eidsiva.

Driftsinntektene ble 4.437 millioner kroner og økte med 12 prosent fra 2017. Økte kraftpriser er noe av forklaringen, men både bioenergi og bredbåndsvirksomheten har også hatt god utvikling i 2018.

Driftsresultat ned

Driftsresultatet gikk ned med snaue 150 millioner kroner fra 1.034 millioner kroner i 2017 til 881 millioner kroner i fjor.

Resultat etter skatt ble 234 millioner kroner.

– Eiernes ansvarlige lån hadde opprinnelig varighet til 2026, men ble innfridd i november 2018. Dette ble kompensert med en renteutbetaling på 247 millioner kroner. Korrigerer vi resultatet for ekstraordinære utbetalinger til eierne og urealiserte kraftsikringer, er 2018 et år vi kan være godt fornøyd med, sier Øistein Andresen.

Artikkeltags