Det samlede salget økte med 32 prosent i første halvår målt mot samme periode i fjor. Det er særlig koronaen som har virket inn på omsetningen. Men økt salg i Norge betyr ikke at nordmenn flest drikker mer enn før.

– Salgsveksten er omtrent som forventet med tanke på at grensehandel og taxfree for en periode har stoppet nesten helt opp på grunn av koronatiltakene. Skjenking ved landets barer, restauranter og kafeer er også betydelig ned fra i fjor, sier kommunikasjonssjef Jens Nordahl i Vinmonopolet til NTB.

Veksten er særlig markert i Viken. Fylket, som normalt er sterkest berørt av grensehandel, har en vekst på 49 prosent. Til sammenligning har Møre og Romsdal og Vestland en vekst på henholdsvis 19 og 21 prosent.

Andre faktorer som har virket inn er mye godt vær i mai og juni, to flere salgsdager første halvår i år i forhold til i fjor og en svak norsk krone.

Grensekommunene

De fem kommunene som topper salgslisten er Kongsvinger (161 prosent), Halden (120), Sarpsborg (111), Hvaler (94) og Fredrikstad (93).

– Det geografiske mønsteret er veldig tydelig. Grensa er stengt. Da handler folk på Vinmonopolet og ikke Systembolaget. Vi har ikke hørt noen andre plausible forklaringer. Vi tror dette er et veldig godt uttrykk for grensehandelen, sier Nordahl.

Salgstallene som nå legges fram har ifølge kommunikasjonssjefen holdt seg på samme nivå siden 12. mars.

– Det skjedde jo noe historisk i Norge. Tre faktorer har spilt inn samtidig – stengte grenser mot Sverige og stans i taxfreesalg og uteservering. Vi må tilbake til polstreikene på 70- og 80-tallet og gjenåpningen av Norge etter 2. verdenskrig for å finne like store bevegelser i salgstallene våre, sier han.

Stabilt konsum

Salgsøkningen har likevel ikke ført til noen stor endring i konsumet, ifølge Vinmonopolet.

Nordahl trekker blant annet fram en undersøkelse fra Opinion der 72 prosent av de spurte svarer at de har et uforandret konsum, 9 prosent svarer at de drikker mer, mens 19 prosent svarer at de drikker mindre.

– Forrige gang det var lavkonjunktur i Norge, gikk alkoholkonsumet ned med 20 til 25 prosent. I ukene etter 11. september og 22. juli fikk vi også en salgsreduksjon. Når det skjer noe dramatisk som oppleves som utrygt, går folk mindre på Vinmonopolet, forklarer han.

Forskernes anslag på grensehandel, taxfree og skjenket salg, tilsvarer omtrent Vinmonopolets salgsøkning.

– Dette er historiske tall. De gir en unik mulighet til å studere ulike mekanismer, dynamikk og mobilitet i landet, sier kommunikasjonssjef Jens Nordahl.