Nå starter kampen: – Alle partier lovet i valgkampen å bevare Sønsterud bofellesskap i en eller annen form. Nå får vi se hvor mye det var å stole på

Mandag starter den endelige behandlingen av framtida til Sønsterud bofellesskap. Det skjer i utvalget for helse, pleie og velferd. Så skal saken til det gamle formannskapet før det blir fattet endelig vedtak i det nye kommunestyret. – Vi håper virkelig at saken blir satt opp alt i det siste møtet i formannskapet som fungerer fram til konstitueringen 28. oktober.