Echinococcus canadensis er en genotype av hundens dvergbendelmark og har vært påvist i ville dyr i Sverige og Finland tidligere, skriver Veterinærinstituttet.

I Finland er den også påvist i et menneske.

Det er også en sykdom som kan smitte fra dyr til mennesker. Det anbefales å hindre hunder å få tak i slakteavfall, gi dem regelmessig ormkurbehandling og plukke opp hundemøkk.

Storviltjegere blir oppfordret til å melde fra til Mattilsynet dersom de oppdager væskefylte blærer i kjøtt og indre organer hos hjortedyr.

Parasittblærene som ble oppdaget på elgen i Stor-Elvdal, måler 1,5 og 3 centimeter.