Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) opplyser at prognosene viser at det er nødvendig å bosette om lag 5.100 flyktninger i Norge i 2020. 140 av disse blir enslige mindreårige flyktninger.

Nå har IMDI sendt anmodninger til en rekke kommuner om å ta på seg bosetting av flyktninger også i 2020. Elverum kommune blir bedt om å bosette 20 flyktninger neste år. IMDI ønsker at tre av plassene blir benyttet til bosetting av enslige mindreårige flyktninger.

Ordfører Lillian Skjærvik (Ap) er positiv til å imøtekomme anmodningen fra IMDI:

– Vi har ikke hatt denne saken til politisk behandling ennå, men vi har klart å følge anmodningene tidligere, og jeg tror vi skal klare det igjen, sier hun.

I inneværende år ble Elverum bedt om å bosette 22 flyktninger, noe politikerne vedtok. Ifølge IMDIs statistikk har Elverum tatt imot 15 nye flyktninger så langt i år.

Det er ikke bare Elverum som blir bedt om å motta flyktninger neste år. Her er en oversikt over hvilke kommuner i Hedmark som blir bedt om å bosette flyktninger neste år (med antall i parentes):

  • Hamar (30)
  • Ringsaker (28)
  • Stange (23)
  • Elverum (20)
  • Kongsvinger (15)
  • Tynset (12)
  • Løten (10)
  • Tolga (10)
  • Trysil (10)
  • Åsnes (10)