Følg sendingen direkte her søndag fra klokken 17.40.