Åpen Folkekirke ble stiftet i 2014 og var den første organisasjonen som stilte liste til kirkevalget, med hovedformål å vedta liturgi for vigsel av likekjønnede.

Etter at dette ble vedtatt på kirkemøtet i 2017 har organisasjonen jobbet videre med sin rolle i kirkedemokratiet, blant annet gjennom fokus på demokrati og likestilling.

Nå er Åpen Folkekirke samlet til sitt første landsmøte, og Elverum sogn stiller mannsterke gjennom både innbyggere og utflyttede elverumsinger.

Det skriver de i en pressemelding

Sevat Lappegard er kjent for mange som tidligere prost i Elverum, og er nå delegat på landsmøtet fra Tunsberg bispedømme.

– Den saken jeg ser mest fram til handler om hvordan kirka skal styres. Vi har gjort en undersøkelse som viser at folket reiser seg i protest mot forslaget som er lagt fram. Det er vi glade for, for vi må respektere folks mening, sier Lappegard.

Blant delegatene finner vi også tidligere prest Finn Huseby og prost Ole Kristian Bonden. Kjersti Øversveen er med som vanlig medlem, og har valgt å bruke helga si på Hamar.

– Det gjør jeg fordi det er viktig at Den Norske Kirke går i en mer inkluderende og åpen retning, og det er det Åpen Folkekirke jobber for, sier Øversveen.