Elverum vgs kjemper om forskningspris i nasjonal konkurranse

Artikkelen er over 1 år gammel

Frem til 10. april skal 20 utvalgte skoler forske på en rekke ulike problemstillinger innen samfunnsfag og humaniora i den årlige, nasjonale forskningskonkurransen «Holbergprisen i skolen».

DEL

Finalistene blir inviterte som hedersgjester under Holberguken i Bergen i juni, hvor det også holdes prisutdeling for elevene.

Her avslører kunnskapsminister hvem som kommer på 1. 2. og 3. plass.

Elevene begynner arbeidet med prosjektet før jul, og leverer ferdige forskningsprosjekter i slutten av april. Konkurransen er en integrert del av den eksisterende undervisningen, men gir samtidig elevene mulighet til å gå i dybden, og selv prøve seg som forskere.

Temaene er selvvalgte, og elevprosjektene tar ofte utgangspunkt i elevenes nære virkelighet, men med større politiske og samfunnsmessige spørsmål som bakteppe.

Veiledning fra etablerte forskere

Underveis får elevene hjelp fra sine faglærere, men skolene får også gjentatte besøk og veiledning fra en forsker ved et universitet eller høyskole i sitt nærområde.

Forskerkontakten veileder elevene om hva som kjennetegner et godt forskningsspørsmål, hvilke vitenskapelige metoder man kan bruke for å besvare spørsmålene, og viktige forskningsetiske hensyn. Samtidig gir kontakten innsikt i en, for mange elever, ukjent hverdag som forsker.

Forbereder elevene på fremtidige studier

Formålet med Holbergprisen i skolen er å bygge bro mellom elever i videregående skole og høyere utdanning. Forskningsarbeidet krever at elevene arbeider målrettet, systematisk og selvstendig, og gir kjennskap til bruk av kilder, fagbegreper, metode og teori.

Elevene lærer seg å bli kritisk spørrende, og forstå og vurdere svarene de får. Erfaringene fra Holbergprisen i skolen bidrar slik til å ruste dem til det videre utdanningsløpet.

Ønsker å løfte frem læreren

I tillegg til elevene sitt engasjement, er lærerne sin innsats helt avgjørende for at oppgavene kan komme i mål.

Det er bakgrunnen for at det årlig også blir delt ut en lærerpris på 20.000 kroner til en av lærerne som har jobbet med Holbergprisen i skolen.

FAKTA OM HOLBERGPRISEN I SKOLEN

■ Holbergprisen i skolen er en nasjonal forskningskonkurranse innenfor samfunnsfag, humaniora, juss og teologi. Deltakerne er elever i videregående skole.

■ Hvert år deltar 12 videregående skoler fra hele landet i konkurransen. Det er fritt temavalg og elevene veiledes av etablerte forskere.

■ De tre beste elevbidragene blir premiert med 30.000, 20.000 og 10.000 kroner. Lærerprisen er på 20.000 kroner.

■ Holbergprisen består av Holbergprisen, Nils Klim-prisen og Holbergprisen i skolen. Mer informasjon kan du finne på Holbergprisen i skolen sine nettsider.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken