Fra fredag til søndag ble Model European Parliament (MEP) National Conference Norway arrangert på ELVIS. I tillegg til skolens egne elever deltok elever fra Jessheim videregående skole og Nesbru videregående skole på konferansen, som hadde rundt regnet 70 deltakere.

Knut Gundersen fra Nesbru videregående skole er nasjonal koordinator for MEP Norge. Han forklarer at deltakerne på konferansene ifører seg finklær og diskuterer politikk på engelsk. Det arrangeres konferanser flere steder i Europa, som deltakere fra de tre skolene er med på.

– Deltakerne tar for seg aktuelle politiske emner og lager resolusjoner på samme måte som i Europaparlamentet, sier Gundersen.

Hver konferanse blir ledet av et presidentteam. I Elverum var Ella Riise MacLeod president sammen med Helene Stewart fra Nesbru videregående skole. Ella, som er fra Hamar, går på IB-linja på ELVIS.

– Å delta på konferanser som dette er lærerikt og morsomt, og det gir oss lyst til å jobbe med politikk, sier de to presidentene.

Temaet for konferansen i Elverum var Nordic Youth, altså nordisk ungdom. Deltakerne på konferansen har laget en egen hjemmeside for arrangementet i Elverum, og den finner du HER.