Etter svært overraskende nedgang i folketallet de to første kvartalene i 2017, viser dagens tall fra Statistisk sentralbyrå en vekst på 51 i 3. kvartal.

Dermed står Elverum med pluss fire så langt i året som er blitt virkelig bratt – etter mange år med jevn vekst og fylkets største befolkningsøkning.

3. kvartal har likevel alltid gitt gode tall i skolebyen Elverum, og det vil derfor være stor spenning knyttet til neste gang SSB slipper befolkningstall, noe som skjer 28. februar neste år.

I det siste kvartalet er det først og fremst fødselsoverskuddet på 32 som driver veksten, mens nettoinnflyttingen er på beskjedne 19 innbyggere. Til sammenlikning flyttet det 204 flere til Hamar enn det flyttet fra byen, men Hamar har stadig problem med negativt fødselsoverskudd – det døde åtte flere hamarsinger enn det ble født nye i 3. kvartal.

Hamar topper likevel lista over vekstkommuner så langt i år med 269 nye innbyggere. Deretter følger 236 Stange med 236 og Ringsaker med 215. Åmot har også i år «studentvekst» med 50 i 3. kvartal, men har et akkumulert tap på 34.