Trygg Trafikk ville prøve ut om trafikantene i Leiret holdt vikeplikten sin for gående i gangfelt søndag ettermiddag.  I Sentrumsgatene plasserte Trygg Trafikk ut to barn og lot de gå over gangfeltene i Storgata.

De kjørende holdt stort sett vikeplikten sin og lot barna gå over, men presset på for å kunne kjøre videre. 

– Da vi så sendte ut to ungdommer med en stor glassvase bærende seg imellom ble situasjonen en helt annen, sier distriktsleder i Trygg Trafikk Hedmark Marianne Mittet Solbraa.  Nå stoppet bilene flere titalls meter før gangfeltet, de kjørte rolig forbi og presset seg ikke frem slik de to barna opplevde da de gikk der.

Vikepliktsbestemmelsen for gående i gangfelt er ganske sterk, man skal vike for de som er på vei til og i gangfeltet. Det betyr at de som er på vei over og går i selve gangfeltet, skal kunne gå der som om kjørende ikke er der. 

Mittet Solbraa opplevde at det generelt var god vikepliktskultur  i Elverum på søndag, men at det er bekymringsfullt at det vikes mer for en glassvase enn for et barn.

– Kanskje trenden blir at man går rundt med en glassvase i byen for å føle seg trygg i trafikken, lurer  lederen i Trygg Trafikk.
 

Et gangfelt er ikke et trafikksikkerhetstiltak, påpeker Mittet Solbraa.

–Det har blitt etablert for mange gangfelt opp gjennom tiden, og når man kommer til gangfelt etter gangfelt uten at det kommer noen, forteller de kjørende at de ikke forventer noen skal komme ut og oppmerksomheten blir sløvere . Med erfaring som trafikklærer opplevde Mittet Solbraa mang en gang elever som ikke fulgte nøye med når man nærmet seg et gangfelt. 

– Derfor er det viktig med det arbeidet Statens vegvesen gjør nå i samarbeid med kommunene, at de går gjennom gangfelt og sikrer dem med ulike fysiske tiltak som siktrydding, hevet gangfelt, fartshumper i forkant, nedsatt hastighet for å nevne noe.  


Og av og til må gangfelt fjernes.  Det hender at det er få gående.

– Gangfelt er et fremkommelighetsmiddel mer enn et trafikksikkerhetstiltak, sier Mittet Solbraa.  Statistikken viser at de fleste gående blir påkjørt i gangfeltet, dette tror hun skyldes at de gående ikke ser seg for og vet de kjørende har vikeplikt for dem, mens de kjørende ikke er oppmerksom nok fordi de har kjørt i så mange gangfelt uten at det har kommet noen som skal krysse veien.  Men det hjelper så lite å kunne mumle at ”du hadde vikeplikten” når man har et par tonn over seg, sier Marianne Mittet Solbraa. 

Trygg Trafikk sin anbefaling er: få øyekontakt og se at bilen stopper før du går over.  Og til bilistene, ikke vink over fotgjengere, tenk om du signaliserer til en myk trafikant at vedkommende kan gå over og så kjører bilen bak deg forbi eller møtende bil ikke stopper.  Da er det et syn og en bebreidelse som sitter i lenge, lenge.

Også i lyskryss skjer det ulykker der gående blir påkjørt i gangfelt. 

Man må være obs på at at gående også kan ha grønn mann om man svinger til høyre eller venstre i lyskryss.

– Mitt tips er å tenke gulblinkende lys når man nærmer seg gangfelt, følge godt med til sidene og se om noen er på vei til eller i gangfeltet.  Samtidig kan jeg ikke understreke nok at de gående må ikke kreve sin rett for enhver pris, det hjelper som sagt ikke så mye at det står på gravsteine: ”Han hadde vikeplikt for henne.”  

– Dere med barnevogn, ikke bruk babyen som ”buffer.”  Gå først over og trill vognen etter deg eller la en annen voksen gå foran vogna. Det har vært stygge ulykker med at foreldre har trillet ut barnevogna og stått på retten sin mens føreren ikke har sett den lave vogna fra lastebilsetet.   
 


Ungdommene med glassvasen: Amalie Fossnes og Magnus Fjæstad.