Flere master på private eiendommer i Elverum skal fjernes: – Vi skal gjøre dette på en mest mulig skånsom måte

Artikkelen er over 1 år gammel

I neste uke starter Eidsiva Nett demontering av ei høyspent luftlinje som går over Søbakken boligområde i Elverum. Flere master på blant annet private eiendommer skal fjernes.

DEL

22 kV høyspent trippellinjen som går over Søbakken boligområde på strekningen fra Enga ved Glomma, Strandbygdvegen, Vesletjernet og Olav Sæthers veg er nå erstattet med kabel nedgravd i bakken.

Kabelanlegget er satt i drift i disse dager og luftlinjen skal rives. 

– Arbeidet med demontering av linjen og oppgraving av master starter rett etter pinse. Flere av mastepunktene som nå skal fjernes står på privat eiendom. Vi skal gjøre dette på en mest mulig skånsom måte, men det må brukes maskinelt utstyr til arbeidet, forteller prosjektingeniør Tore Nærstad i Eidsiva Nett.

Han legger til at eventuelle graveskader og kjøreskader vil bli utbedret. Boligområdet på denne strekningen over Søbakken vil visuelt bli penere når den nå etter hvert blir fri for høyspente luftlinjer, og grunneierne kan utnytte tomtene sine bedre uten restriksjoner som kraftlinjen har forårsaket.

– Vi starter demonteringen i Olav Sæthers veg, og strekningen fram til Vesletjernet skal rives før sommerferien. Resten skal utføres etter sommeren, opplyser Næstad.

Arbeidet med å legge linjen i kabler i bakken har pågått i flere år og er samkjørt med annen infrastruktur på denne strekningen, i et godt samarbeid med Elverum kommune, Statens vegvesen og utbygger av feltet Ydalir.

Hele 22 kV trippel luftlinjen som er lagt i kabel strekker seg fra Kjærneby gjennom feltet Ydalir og over Søbakken fram til Glomma.

Artikkeltags