Utekontakt i Elverum

Av
DEL

Meninger
Når utekontakten som tjeneste ble nedlagt i fjor var dette etter anbefaling fra Rådmannen v/fagmiljøet i Sektor for Familie og Helse (utekontakten sorterte under Familie og Helse).

Etter en tjenestegjennomgang fant man at utekontakten ikke traff godt nok ift ressursbruken, og at man heller burde bruke ressursene mer målrettet. Som en konsekvens av dette ble bl.a barnevernstjenesten i Elverum styrket, og i tillegg skal også nevnes at

Elverum tidligere har styrket kapasiteten både på skolehelsesøster og Kommunepsykologtjenesten. Utekontakten som en tjeneste er isolert sett utvilsomt et godt tiltak, og er en funksjon vi bør se på igjen når kommunens økonomi igjen tillater dette. Men vi må også huske at utekontakten ikke er en lovpålagt tjeneste, den er heller ikke definert som en «bør» oppgave, men altså en «kan» oppgave. Fagmiljøet i kommunen gjorde en vurdering, og flertallet av politikerne stemte derfor for en anbefalt innretning av tjenesten som da innebefattet en nedleggelse av utekontakten og en styrking av barnevernet. Det er også verdt og merke seg at barnevernsleder i Elverum tidligere i sommer uttalte til Østlendingen at dagens måte og organisere den forebyggende tjenesten på, er en mer målrettet bruk av ressursene. I forhold til effekten av dette forebyggende arbeidet er det litt for tidlig å si noe om dette. Tiltakene må nå få tid til å virke før vi kan måle effekten.

Jeg synes det er synd at enkelte opposisjonspolitikere i Elverum nå rett før valget prøver å skape et bilde av at fordi flertallet i kommunestyret la ned utekontakten, så øker ungdomsfylla og volden blant våre unge. Slik er det altså ikke. Det finnes ikke belegg for å hevde at det er en direkte sammenheng mellom nedleggelse av utekontakten og fyll i

Elverums ungdomsmiljøer. 2004 kullet ble spesielt hengt ut som «værstinger», men vi skal huske at det store flertallet i 2004 kullet faktisk oppfører seg eksemplarisk. De elevene fra 2004 kullet som det nå er tillagt bekymring rundt må vi håndtere via de kanalene og tjenestene vi faktisk har, og i det så ligger det bl.a. et langsiktig forebyggende arbeid.

I Elverum Høyre har stor tro på at det jobbes godt med forebyggende arbeid i kommunens sektorer, og i tett samarbeid med ungdommenes foresatte. Vi har stor tro på at anbefalt organisering vil gi god effekt over tid, og at alle involverte instanser sammen fortsatt vil kunne gi gode oppvekstsvilkår i kommunen vår.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags