– Avlivingsmetoden var jeg sikker på. Her skulle det bli en rask død

Henry Aaseth fra Elverum var sikker på avlivingsmetoden. Det skulle det bli en rask død, forklarte Aaseth i skjæresaken i Eidsivating lagmannsrett. Aktor Henning Klauseie la ned påstand om 18.000 kroner i bot. Forsvarer Jørn Mejdell Jakobsen slo fast at Aaseth måtte frifinnes.

Artikkeltags