Ulåst kum avdekket ved befaring på Hornmoen

Denne ulåste kummen ligger uten inngjerding rett sør for anlegget. Fra venstre Jan Forårsveen, Rune Stenseth, Svein Hovde 
 og Britt Grambo.

Denne ulåste kummen ligger uten inngjerding rett sør for anlegget. Fra venstre Jan Forårsveen, Rune Stenseth, Svein Hovde og Britt Grambo. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

En ulåst kum som trolig er en del av komposterings- og biogassanlegget på Hornmoen, kan i verste fall være en dødsfelle.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Åpningen til denne kummen ligger på toppen av en ca. fire meter høy kunstig oppbygd haug utenfor det asfalterte området der det lagres kompost og strukturmasser.

En luke av plast er forsynt med låsemekanisme, men låsen er fjernet og luka derfor lett å åpne – selv for barn. Det er fri adgang til denne haugen fra sørsiden, etter som anlegget på Hornmoen bare delvis er blitt gjerdet inn – i strid med Fylkesmannens pålegg.

Ukjent funksjon

Da Østlendingen og Britt Grambo fra Aksjonsgruppa for vond lukt lokaliserte denne kummen i fjor høst, ble det stilt spørsmål til daværende styreleder i Hera Vekst Bjørn Erik Jønsberg om hvilken funksjon den hadde, og om den fysisk lå på området som SØIR disponerer.

Det kunne ikke Jønsberg svare på. Nå vil fagsjef Tor Backe i Elverum kommune, som på initiativ fra Grambo sendte virksomhetsleder Svein Hovde og overingeniør Jan Forårsveen ut på befaring i går, få klarlagt hva det dreier seg om.

Må sikres umiddelbart

– Slike innretninger skal uansett være låst og sikret, påpeker Backe.

En stige fører ned i kummen, der det også er installert lys og måleinstrumenter. Kummen er delvis fylt av en svart væske, så det er umulig å angi hvor dyp den er.

På befaringen der også Rune Stenseth fra Team Elverum deltok, og der varaordfører Arnfinn Uthus måtte melde forfall på grunn av formannskapsmøte, ble deltakerne tatt med til det Grambo kaller «Heras bakgård»; skogsområdet øst og sør for anlegget.

Det var her det tidligere ble ledet overflatevann fra Hera Vekst gjennom en kanal ut i et myrområde.

Denne kanalen ble stengt etter at den sterkt forurensete vannet trengte seg helt fram til Langholsveien.

Nå er vannstanden ca. 50 centimeter lavere enn i fjor høst, men vannet er mørkt og stinkende, og fullt av plastgjenstander.

Visuell forurensing

All flygeplasten fra åtte års virksomhet på Hera Vekst ligger i tykke lag på skogbunnen opptil 100 meter fra anlegget.
Daglig leder i SØIR Bjørn Erik Jønsberg har bekreftet at den skal fjernes i forbindelse med oppryddingen på anlegget, som Fylkesmannen har krevd skal være avsluttet innen 1. juli. Utgiftene er anslått til mellom to og tre millioner kroner.
– Dette er verre enn jeg hadde trodd. Det er trist at Hera kostet oss så mye penger, men likevel er det bedre å få stanset en bedrift som har påført befolkningen plager og kommunen dårlig omdømme, sier Rune Stenseth.

Artikkeltags