Prisen ble opprettet av Torleif Mørk for å hedre faren, og fremme kreftforskningen ved Radiumhospitalet. I år er sjuende gang den deles ut.

– Det er en ære å få denne prisen, og det føles veldig bra, sier Tor Erik Rusten til Østlendingen.

De siste årene har han jobbet intenst med genetikk og cellebiologi.

– Kommer godt med

Rusten fikk utmerkelsen i konkurranse med rundt 250 andre forskere ved Norges fremste miljø innen kreftforskning: Instituttet for kreftforskning ved Radiumhospitalet.

– Pengene er også en kjær tilkomst for en småbarnsfamilie, som i tillegg driver med oppussing, smiler Rusten.

37-åringen har vært brennende interessert i biologi og naturfag siden barne- og ungdomsårene i Elverum.

– Særlig naturfaglærer Ole Petter Bergaust ved Elvis inspirerte meg, forteller Tor Erik Rusten.

Langt utdanningsløp

Etter noen år med bioteknologi-studier ved Høgskolen i Hedmark dro elverumsingen til Universitetet i Bergen på midten av nittitallet for å ta hovedfaget i bioteknologi der.

Deretter fortsatte han med doktorgradsstudier i genetikk i Heidelberg i Tyskland.
Fra 2002 har Rusten vært forsker ved Radiumhospitalet.

Der har han særlig brukt bananflua (drosophila melanogaster) som modellorganisme til å studere kreftutvikling på cellenivå.

– Cellene til bananflua og mennesket er faktisk veldig like. Det gjør at vi kan jobbe parallelt, forklarer Tor Erik.

Jobben som hobby

Hva har vært drivkraften for å satse på en forskerkarriere?

– I tillegg til den brennende biologi-interessen i bånn, så er det å bidra til å løse medisinske spørsmål, og spesielt kreftgåten. Jeg har vært heldig og privilegert som har fått hobbyen som jobb.

Hvor mye kreves det å nå forskningsfronten?

– Ganske mye. Det er et ekstremt kompetitivt miljø, så det er blitt mange lange dager, og mange 60-timersuker. Å lykkes handler om 90 prosent hardt arbeid og ti prosent flaks, sier Tor Erik Rusten.

– Men jeg håper min historie kan være inspirasjon for ivrige studenter i Elverum, legger han til.

Ofte i Elverum

Er du ofte hjemom foreldre og venner i Elverum?

– Så ofte jeg kan. Det blir omtrent annenhver måned.

– Hva jobber du med nå?

– Nå er jeg prosjektleder for en liten gruppe som arbeider videre med å studere gener som hindrer kreftutviklingen. Vi sammenligner bananflue, menneskeceller og prøver fra kreftsvulster. Målet er å komme fram til bedre metoder for diagnose og behandling, sier Tor Erik Rusten.

Som for øvrig også synes det er på sin plass å takke Forskningsrådet og Kreftforeningen for den økonomiske støtten som gjør forskningen mulig.